PALDIES kartes apvienošana

Ievadiet vecās un jaunās PALDIES kartes numura pēdējos 10 ciparus.
942830000
942830000