About us

Maxima Latvija is the leading retail chain in Latvia with 173 stores, 140 of which are X, 24 are XX, and 8 XXX format stores, as well as 1 Maxima Express store. The company is the largest private employer, with a team of 7,000 professionals working in retail, two logistics centers, food production and e-commerce. Maxima Latvija vision is to be the most appreciated retailer through better customer experience, quality products at affordable prices, a range of 50 000 local and global brands, artificial intelligence and other initiatives supporting sustainable operations.

Biggest private employer in Latvia

Maxima Latvija is part of Maxima Grupe holding, the largest retail chain and employer in the Baltic states with a team of over 30,000 people in five countries (Lithuania, Latvia, Estonia, Poland and Bulgaria).

Line of action

Wide store network, high product quality, a large selection of low prices, a comfortable environment - these are the main factors that determine customers' thoughts about the store. To meet the diverse needs of customers, MAXIMA stores are divided into different formats: MAXIMA X, MAXIMA XX and MAXIMA XXX. All stores provide a range of products, so that shoppers can easily navigate and quickly find what they need.

Our values

All this time, our idea and goal have remained the same - we work and try to make it easy for customers to buy the goods they like and not overpay for them. We believe that in this way we manage to ease their daily worries and help take care of their families.
All this time, our idea and goal have remained the same - we work and try to make it easy for customers to buy the goods they like and not overpay for them. We believe that in this way we manage to ease their daily worries and help take care of their families.
We work for our customer:
 • We work to ensure that our customer returns to the shop
 • We are fair to our customers
 • We offer exactly what buyers need
Everyone is important:
 • I treat others the way I would like to be treated myself
 • I respect my colleagues, partners and customers
 • We are a responsible member of the public
United team:
 • We listen to each other
 • We share experience and knowledge
 • We respect the work and time of others
Get things done:
 • We are active
 • We take responsibility
 • We encourage initiatives

Organizational structure of the company

Company management

“Maxima Latvija” CEO and board member is Karolina Zygmantaitė who joined company from March 2022 and is direcly in charge of all MAXIMA stores and its key operations – retail, food production, supply chain, including two logistic centres and administration. Since March 2022, Karolina Zygmantaitė also becomes a member of Maxima Grupe's Board, and previously held positions as the Chief Financial Officer in Maxima Grupe.

Management team

Ikdienas operacionālo vadību nodrošina Maxima Latvija vadības komanda, kuras sastāvā ir valdes locekle un 9 departamentu vadītāji.

Edvīns Lakstīgala

Kategoriju vadības un iepirkumu direktors

Elīna Stībele

Drošības, kvalitātes un atbilstības direktore

Evija Grīnberga

Tirdzniecības tīklu direktore

Gunita Ķiesnere

Personāla vadības direktore

Jānis Beseris

Korporatīvo attiecību direktors

Linda Sietiņa

Mārketinga direktore

Olga Bondare

Finanšu direktore

Vadims Vlasovs

Piegādes tīkla direktors

Viktors Novikovs

Nekustamā īpašuma attīstības un celtniecības direktors

Mill. EUR without VAT
(milj. EUR bez PVN)
(milj. EUR bez PVN)

Corporate governance

“Maxima Latvija” aktīvi iesaistās nozares politikas veidošanā, valstij un sabiedrībai svarīgu jautājumu risināšanā caur dalību asociācijās:

Attiecības ar sadarbības partneriem

Kā viens no vadošajiem mazumtirdzniecības tīkliem Baltijā mēs izjūtam lielu atbildības sajūtu ne tikai pret saviem darbiniekiem un vietējām kopienām, bet arī sadarbības partneriem. Maxima veido caurspīdīgu un godīgu dialogu ar saviem sadarbības partneriem, kā arī piemēro ētiskas uzņēmējdarbības principus savā iepirkumu praksē.

Esam izstrādājuši Sadarbības partneru un piegādātāju rīcības kodeksu, lai veicinātu cilvēktiesību ievērošanas, ētikas un vides aizsardzības prakses īstenošu savā vērtību ķēdē, kā arī izstrādājuši iekšējos noteikumus iepirkumu organizēšanai, definējot galvenos principus - vienlīdzīgas attieksmes, nediskriminēšanas, savstarpējas atzīšanas, samērīguma un objektivitātes nodrošināšana.

Company details

SIA “MAXIMA Latvija”
Registration No.40003520643
VAT registration No.LV40003520643
“AKROPOLE Riga”, G entrance, Maskavas street 257, Riga, LV-1019
Account: LV59 HABA 0551 0023 26082
AS Swedbank, HABALV22