Ilgtspēja

Īstenojot vienotu, aktīvu un strukturētu pieeju ilgtspējai, 2019. gadā Maxima grupa pievienojās Apvienoto Nāciju Organizācijas Globālajam līgumam (Global Compact), apņemoties īstenot desmit labas pārvaldības principus attiecībā uz cilvēktiesību un darba tiesību ievērošanu, apkārtējās vides saglabāšanu un korupcijas novēršanu.

Maxima grupas uzņēmumi ar savu darbību ietekmē deviņu ANO Ilgtsējīgas attīstības mērķu sasniegšanu.

 • Rūpes par vidi

  Rūpes par vidi un klimata pārmaiņu samazināšana ir viens no Maxima ilgtspējīgas uzņēmējdarbības principiem, kā ietvaros mēs regulāri apzinām savu ietekmi uz vidi un īstenojama pasākumus negatīvās ietekmes samazināšanai gan savās, gan piegādes ķēdes darbībās.

  Vairāk
 • Rūpes par sabiedrību

  Sociālā atbildība ir dziļi integrēta Maxima uzņēmējdarbības modelī un vērtībās. Kā lielākais privātais darba devējs Latvijā mēs apzināmies savu būtisko ietekmi un izjūtam lielu atbildības sajūtu par saviem darbiniekiem un vietējām kopienām.

  Vairāk
 • Mazumtirdzniecības kompass

  “Maxima mazumtirdzniecības kompass” ir visaptverošs mazumtirdzniecības nozares apskats, kurā mazumtirdzniecības tīkla “Maxima Latvija” eksperti sniedz savu vērtējumu par situāciju mazumtirdzniecībā un tās attīstības tendencēm nākotnē.

  Vairāk