MAXIMA Latvija ziedojuma vai sadarbības pieteikuma anketa

Informācija par pieteicēju

Vai organizācijai ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss?

0 / 2000
Pievienot nākošo


Parādīt vairāk
Informācija par ziedojuma / sadarbības projektu
0 / 5000
Pievienojiet failu0 / 1000
Projekta / pasākuma datums/i
Pievienot nākošo

Vai tiek plānoti publicitātes un mārketinga pasākumi?

0 / 3000

Kādu ziedojuma / sadarbības formu vēlētos no MAXIMA Latvija

Parādīt vairāk

Projekta / pasākuma mērķauditorija

Vai projekta / pasākuma plānotā auditorija pārstāv kādu no šīm sociālajām grupām?

Apliecinājumi