Par uzņēmumu (RU)

RU version “Maxima” attīstība Latvijā aizsākās 2001.gadā. Uzņēmums šo gadu gaitā ir kļuvis par vienu no vadošajiem mazumtirdzniecības tīkliem Latvijā un lielāko uzņēmumu Baltijā, attīstības ceļā sastopoties ar visdažādākajiem izaicinājumiem, uzvarām un arī zaudējumiem. Lai mūsu klientiem, sadarbības partneriem, u.c. iesaistītajām pusēm pārskatāmi un atklāti pastāstītu par uzņēmuma darbības pirmsākumiem un vēsturi, ir tapis plašāks stāsts par “Maxima”. Tas ietver faktus un viedokļus par “Maxima” tapšanas pirmsākumiem līdz pat izaugsmei par lielāko Baltijas uzņēmumu. Šis materiāls ir labs uzziņas avots ikvienam, kurš vēlas iepazīties ar uzņēmuma saknēm, vērtībām un tā attīstību vairāk nekā 20 gadu garumā.

Lielākais privātais darba devējs valstī (RU)

RU version Maxima Latvija” viens no vadošajiem mazumtirdzniecības tīkliem Latvijā. Esam lielākais privātais darba devējs valstī un viens no lielākajiem Latvijas nodokļu maksātājiem. Uzņēmums ietilpst holdingā “Maxima Grupe”, kas ir lielākais mazumtirdzniecības veikalu tīkls un darba devējs Baltijā, nodarbinot vairāk nekā 30000 darbiniekus piecās valstīs - Lietuvā, Latvijā, Igaunijā, Polijā un Bulgārijā. Saskaņā ar 2015.gada 31.decembra datiem “Maxima Grupe” kopā pieder 535 tirdzniecības centri MAXIMA, T-MARKET un ALDIK.

Darbības virziens (RU)

RU version Plašs tīkls, augsta produktu kvalitāte, liela izvēle zemas cenas, ērta vide - šie ir galvenie faktori, kas nosaka pircēju domas par veikalu. Lai apmierinātu visdažādākās pircēju vajadzības, MAXIMA veikali ir iedalīti dažādos formātos: MAXIMA X, MAXIMA XX un MAXIMA XXX. Visi veikali nodrošina noteiktam strandartam atbilstošu preču klāstu, lai rūpētos, ka pircēji tajos varētu viegli orientēties un ātri atrastu sev nepieciešamo.

Наши ценности

Все это время наша идея и цель оставались прежними - мы работаем и стараемся, чтобы покупателям было легко покупать понравившиеся товары и не переплачивать за них. Мы верим, что таким образом нам удается облегчить их повседневные заботы и помочь позаботиться об их семьях.
Все это время наша идея и цель оставались прежними - мы работаем и стараемся, чтобы покупателям было легко покупать понравившиеся товары и не переплачивать за них. Мы верим, что таким образом нам удается облегчить их повседневные заботы и помочь позаботиться об их семьях.
Мы работаем для клиентов:
 • Мы работаем так, чтобы клиент вернулся
 • Мы честны с клиентами
 • Мы предлагаем то, что необходимо покупателям
Важен каждый:
 • Я отношусь к другим так же, как я хотел бы, чтобы относились ко мне
 • Я отношусь к коллегам, партнерам и покупателям с уважением
 • Мы - ответственный член общества
Единая команда:
 • Мы слушаем друг друга
 • Мы делимся опытом и знаниями
 • Мы уважаем работу и время других
Беру и делаю:
 • Мы активны
 • Мы берем на себя ответственность
 • Мы поддерживаем инициативу

Организационная структура компании

Управление компанией

Членом правления и генеральным директором Maxima Latvija является Каролина Зигмантайте, которая присоединилась к команде в марте 2022 года и отвечает за все магазины торговой сети MAXIMA в Латвии, а также за ключевые операции – розничную торговлю, цепь поставок, управление и производство продуктов питания. С марта 2022 года Каролина Зигмантайте также является членом правления Maxima Grupe, ранее она занимала должность финансового директора Maxima Grupe.

Управляющая компания

Ikdienas operacionālo vadību nodrošina Maxima Latvija vadības komanda, kuras sastāvā ir valdes locekle un 9 departamentu vadītāji.

Edvīns Lakstīgala

Kategoriju vadības un iepirkumu direktors

Elīna Stībele

Drošības, kvalitātes un atbilstības direktore

Evija Grīnberga

Tirdzniecības tīklu direktore

Gunita Ķiesnere

Personāla vadības direktore

Jānis Beseris

Korporatīvo attiecību direktors

Linda Sietiņa

Mārketinga direktore

Olga Bondare

Finanšu direktore

Vadims Vlasovs

Piegādes tīkla direktors

Viktors Novikovs

Nekustamā īpašuma attīstības un celtniecības direktors

Mлн. евро без НДС
(milj. EUR bez PVN)
(milj. EUR bez PVN)

Корпоративное управление

“Maxima Latvija” aktīvi iesaistās nozares politikas veidošanā, valstij un sabiedrībai svarīgu jautājumu risināšanā caur dalību asociācijās:

Attiecības ar sadarbības partneriem

Kā viens no vadošajiem mazumtirdzniecības tīkliem Baltijā mēs izjūtam lielu atbildības sajūtu ne tikai pret saviem darbiniekiem un vietējām kopienām, bet arī sadarbības partneriem. Maxima veido caurspīdīgu un godīgu dialogu ar saviem sadarbības partneriem, kā arī piemēro ētiskas uzņēmējdarbības principus savā iepirkumu praksē.

Esam izstrādājuši Sadarbības partneru un piegādātāju rīcības kodeksu, lai veicinātu cilvēktiesību ievērošanas, ētikas un vides aizsardzības prakses īstenošu savā vērtību ķēdē, kā arī izstrādājuši iekšējos noteikumus iepirkumu organizēšanai, definējot galvenos principus - vienlīdzīgas attieksmes, nediskriminēšanas, savstarpējas atzīšanas, samērīguma un objektivitātes nodrošināšana.

Сведения о компании

ООО «MAXIMA Латвия»
Регистрационный номер 40003520643
Регистрационный номер плательщика НДС LV40003520643
«AKROPOLE Riga», G, улица Маскавас 257, Рига, LV-1019
Счет: LV59 HABA 0551 0023 26082
AS Swedbank, HABALV22