Uzņēmumu karte ir veids, kā vienkāršāk un izdevīgāk iegādāties uzņēmumam nepieciešamās preces ar papildus labumiem un tūlītēju grāmatošanas dokumentu. Jūs saņemsiet 5% atlaidi (atlaide neattiecas uz jau akcijā esošajām precēm), uzkrāsiet Maxima naudu 1% apmērā un saņemsiet pirkuma čeku ar Jūsu uzņēmuma rekvizītiem uzreiz pie kases. Karte paredzēta norēķiniem ar skaidru naudu vai bankas karti.
Pieteikuma veidlapu varat apskatīt un izdrukāt šeit!

“MAXIMA LATVIJA” SIA UZŅĒMUMU KARTES LOJALITĀTES PROGRAMMAS UN LIETOŠANAS NOTEIKUMI

1. Par UZŅĒMUMU kartes lojalitātes programmas dalībnieku (turpmāk tekstā – Klients) var kļūt juridiskas personas un citi tiesību subjekti, izņemot fiziskas personas. UZŅĒMUMU karti atļauts noformēt Klienta pilnvarotajam pārstāvim preču iegādes mazumtirdzniecībā gala patēriņam. “MAXIMA Latvija” SIA neaktivizē UZŅĒMUMU karti saviem tiešajiem konkurentiem. UZŅĒMUMU karti var noformēt jebkurā MAXIMA veikalā Latvijā kasē. Ja obligāti aizpildāmie anketas lauki aizpildīti nekorekti, “MAXIMA Latvija” SIA ir tiesības neaktivizēt vai jebkurā brīdī, bez iepriekšēja brīdinājuma, apturēt Klienta kartes darbību līdz trūkumu novēršanai. UZŅĒMUMU kartes lojalitātes programmas un lietošanas noteikumi ir spēkā visos MAXIMA veikalos (izņemot www.barbora.lv). UZŅĒMUMU karti var lietot visos MAXIMA veikalos Latvijā pirkumiem ar apmaksu skaidrā naudā vai ar kredītkarti.

2. UZŅĒMUMU kartes lojalitātes programmas dalībnieks – Klients, kuram “MAXIMA Latvija” SIA nodod lietošanā UZŅĒMUMU karti. Klientam ir pienākums saudzīgi lietot un uzglabāt UZŅĒMUMU karti. UZŅĒMUMU karte tiek aktivizēta 15 darba dienu laikā pēc aizpildītas anketas saņemšanas. Klients saņem apstiprinājumu par UZŅĒMUMU kartes aktivizēšanu uz anketā norādīto e-pasta adresi vai mobilā tālruņa pieslēguma numuru.

3. Klients var noformēt tikai vienu UZŅĒMUMU karti. Atsevišķos gadījumos, pēc Klienta rakstveida pieteikuma, “MAXIMA Latvija” SIA var atļaut noformēt Klientam papildu karti. Uz papildus karti attiecas tie paši UZŅĒMUMU kartes lojalitātes programmas un lietošanas noteikumi.

4. Pārdevējs ir tiesīgs vienpusēji grozīt UZŅĒMUMU kartes lojalitātes programmas un lietošanas noteikumus pēc saviem ieskatiem, izvietojot jaunos noteikumus vietnē www.maxima.lv, ne vēlāk kā 15 darba dienas pirms noteikumu stāšanās spēkā. “MAXIMA Latvija” SIA ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt Klienta dalību UZŅĒMUMU kartes lojalitātes programmā par to informējot Klientu 15 darba dienas iepriekš uz anketā norādīto e-pasta adresi vai mobilā tālruņa pieslēguma numuru. Pēc programmas pārtraukšanas Klienta noformēta UZŅĒMUMU karte automātiski tiek bloķēta, uzkrātā MAXIMA nauda netiek atgriezta Klienta dati tiek dzēsti.

5. UZŅĒMUMU kartes derīguma termiņš ir norādīts uz kartes. Pēc derīguma termiņa beigām veco UZŅĒMUMU karti var samainīt pret jaunu 3 mēnešu laikā jebkurā MAXIMA veikalā Latvijā bez maksas, aizpildot pieteikuma anketu un iesniegumu par uzkrātās MAXIMA naudas pārskaitīšanu no vecas kartes uz jauno. Jaunā karte tiks aktivizēta un uzkrātā MAXIMA nauda tiks pārskaitīta jaunajā kartē 15 darba dienu laikā kopš brīža, kad iesniegums saņemts “MAXIMA Latvija” SIA. Pēc MAXIMA naudas pārskaitīšanas iepriekšējā UZŅĒMUMU karte uzreiz tiek bloķēta.

6. Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atteikties no dalības MAXIMA UZŅĒMUMU kartes lojalitātes programmā, iesniedzot “MAXIMA Latvija” SIA rakstisku iesniegumu. Pēc iesnieguma saņemšanas visi uzņēmuma iesniegtie dati un uzkrātā MAXIMA nauda tiks dzēsta.

TŪLĪTĒJA 5% ATLAIDE

7. UZŅĒMUMU karte nodrošina tūlītēju 5% atlaidi visos MAXIMA veikalos Latvijā no pirkuma summas. Atlaides nesummējas.

8. Klients var saņemt MAXIMA PALDIES kartes īpašniekiem paredzētās atlaides (izņemot PALDIES interneta kontā www.maxima.lv/paldies aktivizētās atlaides).

9. Tūlītēja 5% atlaide netiek piešķirta par: dāvanu karšu, alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu; mākslīgo maisījumu zīdaiņiem un mākslīgo papildu ēdināšanas maisījumu zīdaiņiem līdz 6 mēnešu vecumam; ekoloģisko mākslīgo maisījumu zīdaiņiem un mākslīgo papildu ēdināšanas maisījumu zīdaiņiem; trešo personu sniegto pakalpojumu (priekšapmaksas karšu, TV aktivizēšanas kodu, biļešu, rēķinu, apdrošināšanas, foto,kopēšanas un tml.) pirkumiem un to komisijas maksām.


 

MAXIMA NAUDAS UZKRĀJUMS

10. Par katru pirkumu virs 1EUR Klients uzkrāj MAXIMA naudu 1% apmērā no pirkuma summas. 1 MAXIMA nauda = 0,01 € . Ar uzkrāto MAXIMA naudu Klients var apmaksāt līdz 99% no nākamā pirkuma summas. Kalendārā gada laikā uzkrātās MAXIMA naudas derīguma termiņš ir līdz nākamā kalendārā gada 1. martam, ar nosacījumu, ka kartes derīguma termiņš nav beidzies. Ja kartes derīguma termiņš ir beidzies veco UZŅĒMUMU karti var samainīt pret jaunu jebkurā MAXIMA veikalā Latvijā bez maksas (skatīt šo noteikumu 5. punktu).

11. MAXIMA nauda netiek uzkrāta un ar to nevar norēķināties par šo noteikumu 9. punktā norādītajām preču grupām.

 

CITI NOTEIKUMI

12. UZŅĒMUMU karti atļauts lietot tikai Klienta pārstāvim (skatīt šo noteikumu 1. punktu).

13. “MAXIMA Latvija” ir tiesības, nebrīdinot Klientu, bloķēt UZŅĒMUMU karti, ja Klients pārkāpj MAXIMA UZŅĒMUMU kartes lojalitātes programmas un lietošanas noteikumus. 14. UZŅĒMUMU karti var saņemt tikai Latvijas Republikas teritorijā reģistrētas juridiskas personas.

15. Klientam obligāti tiklīdz iespējams jāinformē Pārdevēju par anketā norādītās informācijas izmaiņām (kontaktinformācijas maiņa, uzņēmuma likvidācija u. c.) uz e-pastu uznemumu.kartes@maxima.lv.

16. Kartes nozaudēšanas gadījumā lūdzam sazināties pa bezmaksas informatīvo tālruni 80002020 (katru dienu no 8:00 līdz 22.00) vai nosūtot pieprasījumu uz e-pastu uznemumu.kartes@maxima.lv.

17. Augstāk minētie “MAXIMA Latvija” SIA UZŅĒMUMU kartes lojalitātes programmas un lietošanas noteikumi stājas spēkā ar 2019. gada 1. novembri visos MAXIMA veikalos Latvijā.

Mūsu pakalpojumi Visi pakalpojumi

Rēķinu apmaksa Dāvanu kartes Transportu biļetes Latvijas loto Makšķerēšanas kartes